پل‌های ارتباطی شما با صندوق قرض الحسنه مسجد الزهرا (س)

1 تلفن:

02155633797 -  02155816525

2 وبمیل:

_info@sandogh-alzahra.ir

3 آدرس:

تهران،‌ خیابان 15خرداد(بازار)،‌ بازارآهنگرها،‌ کوچه مسجدجامع، پاسا‍ژ زر دوز، صندوق قرض الحسنه مسجدالزهرا (س)